Klausimai

 • Kiti klausimai
  • Pagal kokius teisės aktus sudaromos sutartys tarp kliento ir UAB „mogo LT“?

   UAB "mogo LT" ir klientų sutartys sudaromos vadovaujantis toliau pateiktais teisės aktais:

   1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
   2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
   3. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas;
   4. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės
    atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas;
   5. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas;
   6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.